Logo of ITV*Plus

ITV*Plus

ITV Entertainment

Addon được ITVPlus xây dựng dựa vào nguồn dữ liệu trên internet. * Với mục đích phục vụ nhu cầu giải trí cho cộng đồng Kodi. Chúng tôi đã tốn nhiều thời gian và công sức để tạo ra sản phẩm, vì vậy mong các tổ chức và cá nhân tuân thủ các quy định sau: - Không tự ý sử dụng mã nguồn của addon khi chưa có sự đồng ý của nhóm lập trình viên ITVPlus. - Không tự ý chỉnh sửa lại addon và chia sẻ, quảng cáo phục vụ cho nhu cầu lợi ích của một cá nhân hay tập thể nào đó

Add to Bundle
How to install ITV*Plus?

You can install ITV*Plus in Kodi using the SuperRepo repository, the repository of the developer or by installing a single zip-file.

The easiest way is to install SuperRepo repositories, which contains over 2.200 Kodi addons for free.

About SuperRepo and ITV*Plus

SuperRepo does not maintain ITV*Plus. We only provide an automated index for Kodi users to have easy access to ITV*Plus and other addons for Kodi. We are not affiliated with the developers (itv member) and do not provide help for this particular addon.

Rendered at Saturday 20th of July 2024 12:49:40 PM